پرسونال برندینگ

پرسونال برندینگ

پرسونال برندینگ شیوه ای از برندینگ است که در خلال فعالیت های این حوزه زیاد نامش شنیده میشود. اگر بخواهیم از اهمیت این مورد بگوییم در ابتدا باید روشن کنیم که چه موقع پرسونال برندینگ لازم است؟پرسونال برندینگ زمانی مورد توجه قرار میگیرد که قرار است فردی به عنوان محور اصلی خدمت یا کسب و […]

الزامات اخلاقی یک مدیر روابط عمومی چیست؟

دکتر رخشانی

روابط عمومی در سازمان قلب ارتباطات است. هر سازمانی بعد از رسیدن به مرحله رشد و گسترش، نیازمند برخورداری از واحد روابط عمومی است. لذا در این مرحله باید به خوبی دانست که سازمان نیازمند یک مدیر روابط عمومی با الزامات اخلاقی متناسب است. اما به راستی الزامات اخلاقی چه هستند؟ آیا استاندارد از پیش […]