پرسونال برندینگ

پرسونال برندینگ

پرسونال برندینگ شیوه ای از برندینگ است که در خلال فعالیت های این حوزه زیاد نامش شنیده میشود. اگر بخواهیم از اهمیت این مورد بگوییم در ابتدا باید روشن کنیم که چه موقع پرسونال برندینگ لازم است؟پرسونال برندینگ زمانی مورد توجه قرار میگیرد که قرار است فردی به عنوان محور اصلی خدمت یا کسب و […]