سیاست مرجوعی

کلیه آموزش های دکتر کامران رخشانی، اعم از آموزش های حضوری، آنلاین، آفلاین دارای گارانتی طلایی می باشند.

گارانتی طلایی بدین معنا است که در صورت عدم رضایت دانشپذیران به هر علت، طرف مدت یک هفته از شرکت در دوره و یا تهیه محتواهای آموزشی، کلیه هزینه های پرداختی به صورت کامل عودت داده می شود.